Important News
Home > News > Important News

CNAP Artists Visited to MACAO SAR

Source: PublishedTime:2019-06-17

From May 25th to May 30th, 2019, CNAP artists such as Qiao Yinan, Jia Guangjian, Zhao Qi, Lin Rongsheng, Liu Jian, Hu Yingkang, Yang Yue, Yu Wenjiang,Zhao Peizhi and Sha Yonghui arrived in Macao SAR. 

Our Artists officially launched the art of creation and communication about the theme of “The 20th Anniversary of the Return of Macao”. 


Artists

Works

Zhao Qi

Zhao Qi

Lin Rongsheng

Lin Rongsheng

Liu Jian

Liu Jian

Hu Yingkang

Hu Yingkang

Jia Guangjian

Jia Guangjian

Fang Xiang

Fang Xiang

Qiao Yinan

Qiao Yinan

Yu Wenjiang

Yu Wenjiang

Yang Yue

Yang Yue

Zhao Peizhi

Zhao Peizhi

Sha Yonghui

Sha Yonghui

Lu Xi

Lu Xi

Wu Weijian

Wu Weijian