Sculpture Institute
Home > Institutes > Sculpture Institute

Institute of Sculpture of China National Academy of Painting

Source: PublishedTime:2017-12-11

Dean: Qian Shaowu

Executive Dean: Wang Yi

Deputy Deans: Chen Yungang,Yu Shihong, Li Ming, Zeng Chenggang, Sui Jianguo

Office Secretary:Li Yan,Xu Kun

 

Members of the Art Committee (7):

Director: Qian Shaowu

Secretary-General: Zou Wen

Members: Qian Shaowu, Yu Shihong, Chen Yungang, Sui Jianguo, Li Ming, Zeng Chenggang, Zou Wen

 

Researchers (18):

Pan He, Qian Shaowu, Sheng Yang, Ye Yushan, Zhu Cheng, Xiang Jinguo, Yu Shihong, Li Xiuqin, Chen Yungang, Huo Boyang, Sui Jianguo, Li Ming, Zhang Yongjian, Zeng Chenggang, Li Xiangqun, Zou Wen, Wu Weishan, Lü Pinchang