Chinese Painting Academy

Dean:Fang Zengxian
Executive Dean:Long Rui
Executive Deputy Dean:Liang Zhanyan
Deputy Deans:Li Baolin, Guo Yicong, Wu Shanming, Song Yulin, He Jiaying, Fan Yang, Yu Wenjiang, Gao Yun
Secretary-General:Chen Peng
Deputy Secretary-General:Zhang Tongyu

Calligraphy and Seal Engraving Academy

Dean:Shen Peng
Executive Dean:Zeng Laide
Deputy Deans:Hu Kangmei,Sun Xiaoyun,Chen Zhenlian
Secretary-General:Zeng Xiang
Secretary:Luo Hong,Zhang Pin

Oil Painting Academy

consultant:Jin Shangyi, Zhong Han, Wen Lipeng, Quan Shanshi
Dean:Zhan Jianjun
Deputy Deans:Zhang Zuying (concurrently Secretary-General), Guo Beiping, Guo Runwen, Xu Jiang, Wei Ershen
Dean Assistant:Lei Bo
Secretary/staff:Sun Xiaolong,Xie Lingqing,Zheng Le,Xie Shuzhi

Printmaking Academy

Dean:Huang Yongyu
Executive Dean:Guang Jun
Deputy Deans:A Ge, Dai Daquan, Su Xinping, Jiang Lu
Dean Assistant:Yang Yue
Secretary-General:Chen Qi

Sculpture Academy

Dean:Qian Shaowu
Executive Dean:Wang Yi
Deputy Deans:Chen Yungang,Yu Shihong, Li Ming, Zeng Chenggang, Sui Jianguo
Office Secretary:Li Yan,Xu Kun

Fine Art Research Institute

Dean:Shao Dazhen
Executive Dean:Zhang Xiaoling (concurrent)
Executive Deputy Dean:Gao Tianmin
Deputy Deans:Shui Tianzhong, Lang Shaojun, Xue Yongnian, Liu Xilin, Peng De, Fan Di’an, Hang Jian
Deputy Secretary-General:Mei Mosheng,Wang Yi
Office Secretary:Zou Huiqin

Public Art Academy

Dean:Yuan Yunpu
Executive Dean:Du Dakai
Deputy Dean:Sun Jingbo, Chen Shaohua, He Jie, Guo Xianlu, Pan Lusheng
Academic Secretary:Chen Yan

Youth Painting Academy

Dean:Lu Yushun
Deputy Dean:Jia Guangjian, Li Xiangqun
Office Secretary:Fu Zhenbao